Demirciliğin öyküsü medeniyetin öyküsüdürTemirci ile Kam aynı kuşun tüyüdür

Farklı coğrafyalarda, farklı dinlere mensup ve farklı zamanlarda yaşamış tüm Türk kültürlerinde bu madenin ismi “temir”, madene sekil verenler de “temirci” şeklinde ifade edilmiştir.

Uygurlara ait Bezeklik şehrindeki duvar resminde bir kişinin tavsiri vardır ve altında söyle yazar: “Bu temircidir.”. Yakut Türklerinde ise: “Temirci ve kam aynı kuşun tüyleridir” şeklinde bir deyiş vardır. Temirci’nin kutlu ve bilge bir yönü olduğuna inanılır

Blog

Dünya’da Demircilik
21 Mar

Dünya’da Demircilik

Batı literatüründe demirciliğin karşılığı Fransız kökenli bir tanımlama olan ferforje’dir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknik imkânlar zanaatkârlara demiri her tür mimari üslup ve tarzla işleme imkânı ...
Read More
Türklerde Maden Sanatı
21 Mar

Türklerde Maden Sanatı

Türk sanat eserleri görsel zevk hedefiyle ortaya konulan eşyalardan ziyade  günlük yaşamda ihtiyaç duyulan ürünleri kapsamaktadır. Bu nedenle kılıç, hançer, vb. Silahların b...
Read More
Demirciliğin Öyküsü
21 Mar

Demirciliğin Öyküsü

Demirciliğin öyküsü medeniyetin öyküsüdür. Medeniyet Bir demirci ustasının elindeki çekiçle şekillendi. Türkler, demirciliği kutsal meslek olarak tanımlar, demirci ustasını ise yol gösterici bir bilge olarak ...
Read More
Detay
Translate »