Fransa’da Demircilik

Fransa'da Demircilik Ortaçağ kapı menteşesi süsleri temelde İngiltere'dekilerden farklı değildi. Özellikle orta ve kuzey Fransa'da kilise kapılarında güzel eserler bulunur. İngiltere'dekinden daha fazla ayrıntı ve ihtişama ulaşıyor; bunun en üst örneği, Paris'teki Notre Dame'ın batı kapılarıdır. Demir işçiliği o kadar harikadır ki insanüstü işçiliğe atfedilir. Troyes ve Roue...
Read More

Süsleme Demirciliği

Demirciler sıcak/soğuk demiri çekiçlemek suretiyle döverek, çeşitli aletler kullanarak delme, bükme ve kesme, birleştirme gibi işlemlerle demir veya diğer metallerden nesneler yaratan kişidir. Demirciler kapılar, parmaklıklar, korkuluklar, el aletleri, tarım aletleri, silahlar, aydınlatma armatürleri, dekoratif ürünler, mobilyalar, heykeller, sanatsal objeler üretirler. Bir dem...
Read More

Temirci ile Kam

TEMİRCİ İLE KAM İdris Savaş Sunuş Bu kitabı okurken önünüze yapboz parçaları konulduğunu var sayın. Tek tek elinize parçaları aldığınızda renk ve şekil karmaşası içinde çelişkiler yaşayabilirsiniz. Ancak okudukça, aslında elinize aldığınız her bir parçanın bir bütüne ait olduğunu göreceksiniz. Bir demirin ateşten çıktığı an kadar sıcak, her bir çekiç darbesi ile ist...
Read More

Türk Kültüründe Demir

Mitoloji, sembollerle ifade edilir. Daha ziyade kelimelerden müteşekkil olan semboller, ait olduğu toplumun dil ve inanç kodlarına kısaca kültür evrenine işaret eder. Sembollere yüklenen anlam, topluluklar arasında farklılıklar gösterebilir. Ay, yıldız ve güneş tüm insanlık tarafından görülürken; mana ve sembollerinde farklılıklar tezahür edebilir. Örneğin ağaç, her topluluğun ...
Read More

Türklerde Demircilik

Toplumların geçmişteki yaşayış biçimlerini, duygu ve düşüncelerini bizlere aktaran en önemli unsurlardan birisi de el sanatlarıdır. Sanat eserleri doğduğu kültürün karakterini yansıtır. Geleneksel Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan demircilik mesleği Türk insanının, Türk sanatının; duygu ve düşüncelerini çeşitli kompozisyon özellikleri ile dile getirmeleri açısından b...
Read More

Fabbro İtaliano

Bir ay boyunca gezilmedik sokak, girilmedik mağaza ve müze, fotoğrafı çekilmedik ferforje kapı, balkon, bahçe ve merdiven korkuluğu kalmadı. Kırsalda el sanatı hediyelik dekoratif ürünler, geleneksel bıçak, çakı, daha ziyade eski kapı ve korkulukların restorasyonunu yapan birkaç demirci atölyesini de ziyaret ettim, çalışmalarını izledim. Atölyede kullandıkları makine, kalıp ve ...
Read More

TÜRK SANATINDA DEMİR

TÜRK SANATINDA DEMİR Türk sanat eserleri görsel zevk amacıyla ortaya konulan eşyalardan ziyade günlük hayatta ihtiyaç duyulan ürünleri kapsamaktadır. Bu sebeple kılıç, hançer, vb. silahların yanı sıra tabak, bardak, heykel, at koşum takımları, kazan, takı, kemer tokası gibi günlük hayatta kullanılan eşyalar Türk sanat eserleri kapsamına girmektedir. Türk sanat eserlerinin ür...
Read More

Dünya’da Demircilik

Batı literatüründe demirciliğin karşılığı Fransız kökenli bir tanımlama olan ferforje’dir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknik imkânlar zanaatkârlara demiri her tür mimari üslup ve tarzla işleme imkânı sağlamıştır. Bu imkânlar sayesinde demirciler, geometrik şekiller, yaprak çiçek dal gibi bitkisel figürler, kıvrımlı motiflerden oluşan son derece estetik barok, rokoko,...
Read More

Türklerde Maden Sanatı

Türk sanat eserleri görsel zevk hedefiyle ortaya konulan eşyalardan ziyade  günlük yaşamda ihtiyaç duyulan ürünleri kapsamaktadır. Bu nedenle kılıç, hançer, vb. Silahların beraberinde tabak, bardak, heykel, at koşum takımları, kazan, takı, kemer tokası gibi günlük yaşamda kullanılan eşyalar Türk sanat eserleri kapsamına girmektedir. Türk sanat eserlerinin üretiminde pek çok  ...
Read More

Demirciliğin Öyküsü

Demirciliğin öyküsü medeniyetin öyküsüdür. Medeniyet Bir demirci ustasının elindeki çekiçle şekillendi. Türkler, demirciliği kutsal meslek olarak tanımlar, demirci ustasını ise yol gösterici bir bilge olarak kabul eder. Adalet için çekilen keskin kılıç, bir çiftçinin elindeki orak demirci ustasının eseridir, hürriyet destanındaki baş kahraman bir demircidir.  Kurt bir ...
Read More
Translate »