ferforje bahçe kapısı

Ferforje Bahçe Kapısı

Ferforje Bahçe kapısı, anıtsal nitelikleriyle, görkeminin, ihtişamın simgesi olmuştur. Yapının mimarisinde gösterilen özen ve önem bahçe kapılarında da görülmektedir. İnsanların en çok dikkatini çeken yerlerden biri de çok süslü ve heybetli bir görünüme sahip bahçe kapılarıdır.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ferforje bahçe kapıları

Ferforje bahçe kapılarının görkemli süslemelerinde geometrik desenler, s-c kıvrımlı formlar, stilize edilmiş yapraklar gibi pek çok motif kullanılır. Ferforje bahçe kapı modellerinde bitkisel bezemelerden oluşmuş süslemelerle de karşılaşılır. Kapının iki yanında, kapının tarzına uygun motifleriyle, üzerinde fenerler bulunan süslü sütunlar ve sütunları birbirine bağlayan yine dekoratif bir  kapı tacı bulunabilir

Ferforje bahçe kapısı fiyatları

Bahçelerimizin güvenliğini sağlamak ve dekoratif bir görünüm kazandırmak için ihtiyaç duyduğumuz ferforje kapı fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar kullanılan malzeme, motif yoğunluğu, özel talepler ve harcanan mesaidir

Ferforje Bahçe Kapısı Modelleri

Demir işlemesi ve şekil alması kolay bir madendir, gelişen teknik imkanlarla birlikte demir tür mimari tarz ve modelde üretilebilir. Dekoratif bahçe kapılarının sade, klasik, art deco ve art nouveau tarzı çalışmalarda pek örneği mevcuttur.

Sürgülü demir bahçe kapıları

Ray üzerine monte edilen sağa veya sola doğru hareket edebilen Sürgülü demir bahçe kapıları (kayar kapılar) dekoratif olmaları ve fazla yer kaplamamasından dolayı tercih edilir. kanatlı kapılarda olduğu gibi sürgülü bahçe kapı modellerinde de pek çok seçenek mevcuttur

Kapı ve giriş mekânları, yapıda güçlü bir mimari pozisyona sahiptir; yapıların adeta kartvizitleridir ve mimarinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bir yapıda ilk eylem yapıya girişle başlar.
Kapıların biçimlenmesi, yapının niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Bu bakımdan kapılar ve girişler önemli bir kimlik işaretidir. Kapılar, o yapının kendisine ait ilk fikirlerin oluşmasını sağlar. Belli bir işleve yönelik olarak yapılan yapılar, daha içlerine girmeden dışarıdan bu işlevlerini mimari unsurlarla ve mimari elemanlarla belirtirler.
Kapı, bir konutta güveni ve hoşgörüyü sunarken, dini bir yapıda, davetkâr ve her zaman açık, bazen de tanrının tartışılmazlığını ve eziciliğini yansıtırcasına büyük olabilir. Koyu renkte, blok demirden, sade bir kapının ardındaki yapı ise çoğu zaman bir hapishaneye aittir. Kontrollü, tecrit edici, güçlü ve otoriterdir. Güvenlik ve kontrol, bu kapının malzemesinde de belirleyicidir.
Yapı, sadece bir iç mekânla tanımlanamayacağı gibi sadece bir dış mekânla da tanımlanamaz. Yapı, bu iç ve dış mekân ile bir bütün oluşturur ve beraber ele alınır. Kapıda, iç mekâna ait bir yapı elemanı olmasının dışında, aynı zamanda dış mekâna, bulunduğu sokağa da aittir.
Yapıya ait kimliğini, içinde bulunduğu bu dış mekâna da taşımakta ve hep birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Dışarısı artık kendi içinde bir bütün oluşturur. Kapı ve girişler, yapının dışında olduğumuz müddetçe bizi içeriye yönlendirirken, mekânın içinde ise artık bir çıkış olmaktadır. Burada kapı ve girişler eylem niteliği olarak kimlik değiştirmektedir. Le Corbusier’in söylediği gibi “dışarısı her zaman içerisidir”. “Eşiklerin ve geçiş mekânlarının dünyanın kendini değiştirdiği yerler olarak kabul edilmesi, kapıların “eşik” olarak Modernizm’e kadar öneminin artmasını sağlamıştır.

http://www.savfer.com

Ferforje nedir ve nerelerde kullanılır? Ferforje neyle boyanır

Birçok farklı yapı ve bina söz konusu olduğu vakit ferforje kelimesi ile çok sık karşı karşıya kalınır. Özellikle estetik açıdan ve sağlamlık noktasında binalarda yaygın kullanılan bir yapı ürünü olarak da ele alınmaktadır. Peki, ferforje nedir ve nerelerde kullanılır? Ferforje neyle boyanır?

Farklı şekiller ve tasarımlar üzerinden binaya bağlı olarak günümüzde ferforje tanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabii bunun ne anlama geldiği ve nasıl yapıldığı ile beraber ne ile boyandığı merak edilen konular arasında gelir. Yapının tasarımına ve özelliklerine bağlı olarak farklı biçimlerde ferforje ele alınmaktadır.

Ferforje Nedir?

Ferforje kısaca dövme demir anlamına gelir. Özellikle yüksek ısıyla yumuşayan demir, çekiçle dövülerek ve çeşitli işlemlerle şekil verilir. Sadece estetik değil aynı zamanda dayanıklı ve güvenli bir yapı ortaya çıkar. Özellikle balkon alanları için çok fazla değerlendirilen bir yapı elemanı olduğunu dile getirmek mümkün.

Ferforje Nerelerde Kullanılır

Hem dayanıklı hem de estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle ferforje günümüzde birçok değişik alanda kullanılmaktadır. Özellikle geniş bir kullanım alanı ile beraber pek çok farklı yapıların ve binaların vazgeçilmez unsurları içerisinde gelir. Bu doğrultuda ferforje kelimesinin kullanıldığı alanlar şunlardır;

– Balkon kapısı

 – Balkon korkuluğu

 – Bahçe kapısı

 – Bahçe korkuluğu

– Merdiven korkuluğu

 – Pencere korkuluğu

– Ferforje kapı

Bu şekilde yukarıda yazıldığı gibi birçok farklı alanda günümüzde yaygın biçimde kullanıldığını söylemek mümkün. Özel tasarım altında ve belirli işlemler eşliğinde üretimi gerçekleştirilir. Belirli bir ısıya maruz bırakılan demir, farklı ve estetik bir yapı haline getirilir. Bu yapı aynı zamanda özel olarak hazırlanmış farklı şekiller üzerinden estetik bir görüntü sunar. Böylece alanın yapısına ve ölçümüne uygun şekilde ele alınmak suretiyle hazırlanır.

Ferforje Neyle Boyanır?

Ferforje konusunda en merak edilen durumlar içerisinde ne ile boyandığı geliyor. Bu bağlamda farklı ürünlerin olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle sentetik, selülozik ve akrilik boyalarla boyanabilir Ancak bu konuda elekrtostatik boyama yöntemi ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı ferforje ürünler için Başta elektrostatik fırın boya başta olmak üzere aynı zamanda sentetik ve selülozik boyalar kullanmak önerilir. Bu sayede tasarım açısından hazırlanmış özel ferforje ürünler, çok daha uzun süre görsel etkisini kaybetmeden kullanılır.

Ferforje İçin Alternatif Var mı?

Ferforjeye alternatif olarak dökme demir, ahşap ve farklı metalleri sıralamak etmek mümkün. Tabii güvenlik açısından önemli olduğundan dolayı, özellikle ferforje büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı günümüzde ferforje birçok farklı alanda ilk sırada gelir.

Ferforje Güvenli mi?

Kullanıldığı alan itibariyle ferforje bu konuda en güvenli yapıdır. Birçok farklı alanlar, merdiven, bahçe, pencere, balkon ya da kapılar çok daha güvenli hale gelir.

Demir Malzeme Sorunları ve Bozulma Şekilleri

Demirin temel bozulma nedeni korozyondur ve bu korozyona pas adı da verilir.

Paslanma, demir malzeme ve elemanlarda üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Korozyon, uzun bir zaman diliminde yavaş yavaş gerçekleşen bir olay olmasına rağmen, ciddi sayılabilecek sonuçlar doğurmakta, hem demirin kendisinde kütle ve kesit kaybına neden olmakta hem de diğer malzeme ve elemanlar üzerinde çeşitli sorunlar meydana getirebilmektedir.

Dökme demir ile dövme demirin korozyon oluşumları birbirinden farklı görünmektedir. Döküm, korozyona daha dayanıklıdır. Dövme demir korozyona uğradığında paslanan bölgeler demirden ayrılıp kesitlerde azalmaya neden olurken, dökme demir paslandığında orijinal boyutlarını korur ve ilk bakışta korozyon olmadığı izlenimini verebilir. Bunun nedeni, dökme demirin mikro yapısında korozyona dirençli maddelerin bulunmasıdır. Bunların en önemlileri grafit, ötentik fosfor ve karbür’dür. Karbon oranının düşüklüğü nedeniyle dövme demirin mekanik özellikleri dökme demirden daha üstündür ve çelikler kadar korozyona uğramazlar. Burada korozyon açısından üzerinde durulması gereken en önemli konu strüktürel sistemde yer almış demir malzemelerdir. Strüktür sisteminde yer alan demir malzemeler aynı zamanda mekanik etkiler altında bulunduklarından, müdahalenin çok zor ya da bazen imkânsız olabilmesi açısından da korozyon oluşumları ayrı bir önem taşımaktadır.

Tarihi yapılarda kullanılan demirin strüktürdeki tespit ve birleşimleri ele alındığında;

  • Demirin demirle (perçin, bindirme ve bükme gibi bağlantılar),
  • Demirin demir olmayan farklı bir metalle, (kurşun, bronz gibi)
  • Demirin kârgir malzemeyle (taş, tuğla, kireç harcı)
  • Demirin ahşap malzemeyle ilişkili olduğu görülür.

Korozyon aktivitelerini bu çerçevede irdeleyecek olursak kârgir yapıda demir

malzemenin korozyon oluşumları; demirin atmosfer ortamında korozyonu (yüzeysel), demirin, demir ve demir olmayan farklı metallerle eşleşmesi sonucu oluşan korozyonu (elektrokimyasal, galvanik), demirin kârgir malzeme ile kuru ya da dolgulu şekilde ilişkisi sonucu ortaya çıkan korozyonu (aralık, farklı havalanma) ve demirin ahşap malzeme ile ilişkisi sonucu oluşan korozyonu (aralık, kimyasal) olmak üzere dört başlıkta toplanabilir.