Temirci ile Kam aynı kuşun tüyüdür

Farklı coğrafyalarda, farklı dinlere mensup ve farklı zamanlarda yaşamış tüm Türk kültürlerinde bu madenin ismi “temir”, madene sekil verenler de “temirci” şeklinde ifade edilmiştir.

Uygurlara ait Bezeklik şehrindeki duvar resminde bir kişinin tavsiri vardır ve altında söyle yazar: “Bu temircidir.”. Yakut Türklerinde ise: “Temirci ve kam aynı kuşun tüyleridir” şeklinde bir deyiş vardır. Temirci’nin kutlu ve bilge bir yönü olduğuna inanılır