Konferanslar

El Sanatları, insanların ihtiyaçlarından doğan beceri, beğeni ve kültürel özellikleri ile yaşam koşullarına göre değişen, çeşitli şekillerde yapılan sanat çalışmalarıdır. El Sanatları, insanları gereksinimlerini karşılayacak uğraşlar şeklinde ortaya çıkmış, yaşayış özellikleri ve iklim koşullarına uygun gelişmeler göstererek, belirli kültürlerin özelliklerini yansıtır hale gelmiştir.

“Temirci sanat kulübü’’ adı altında alandaki boşluğu doldurmak ve çeşitli etkinliklerle demirciliğin Türk kültüründeki önemini tekrar tüm dünyaya hatırlatmak, yaşatmak, sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yeni bir vizyon oluşturacağız