Image Alt

Temirci Art

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Zengin bir kültür geçmişi olan ve her durumda ulusal kültürüne sahip çıkan devletler, egemenliklerini ve güçlerini asla yitirmezler. Sanat eserlerinin doğduğu kültürün karakterini yansıtır. Sanat insanın güzellik duygusundan güzeli keşfetme, güzeli ifade etme güzeli sevme arzusundan doğmuştur. Sanat insanın ruhi ve manevi ihtiyaçlarını doyurur. Kültür ve sanat bir ulusun uygarlık kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı onun sanat eserleri ve kültür varlıklarıyla simgelenir. Toplumun geçmişteki yaşayış biçimlerini, duygu ve düşüncelerini bizlere aktaran unsurlardan önemli unsurlardan birisi de el sanatlarıdır.

El Sanatları, insanların ihtiyaçlarından doğan, beceri, beğeni ve kültürel özellikleri ile yaşam koşullarına göre değişen, çeşitli şekillerde yapılan sanat çalışmalarıdır. El Sanatları, insanları gereksinimlerini karşılayacak uğraşlar şeklinde ortaya çıkmış, yaşayış özellikleri ve iklim koşullarına uygun gelişmeler göstererek, belirli kültürlerin özelliklerini yansıtır hale gelmiştir. Fakat hızlı teknolojik gelişmeler karşısında yaygın olarak yaptıkları dönemlerdeki ekonomik geçerliliklerini ve çok kolaylaşan, yaygınlaşan kültür alış verişleri karşısında da geleneksel özelliklerini yitirmişlerdir.

Türk el sanatları, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türk insanının da tarihten günümüze taşıdığı en önemli kültür hazineleridir. Kültürümüzün önemli bir parçası olan el sanatları yurdumuzun pek çok yöresinde azalmakla birlikte, varlığını sürdürmektedir. Türk Kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan demircilik sanatı Türk insanının, Türk sanatının; duygu ve düşüncelerini çeşitli kompozisyon özellikleri ile dile getirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

El sanatları, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile geliştirilen, doğa ve çevre koşullarına göre değişimler gösteren ve ortaya çıktığı toplumun duyguları, sanatsal beğenileri ve kültürel özelliklerini yansıtan sanat ve zanaat ürünlerinden oluşmaktadır. Günlük kullanıma dönük veya sanatsal değer taşıyan geleneksel el sanatları üretimi, gelişmekte olan ülkeler için olduğu kadar gelişmiş birçok ülke için de sanatın güzelliğini yansıtan kültürel bir gösterge olarak, giderek önem kazanmaktadır.

Günümüz toplumunda eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışların izini taşıyan geleneksel el sanatları ürünleri, başta endüstrileşme olmak üzere değişen yaşam şartları ve değer yargılarına bağlı olarak, giderek kaybolmaktadır. Ancak, el sanatları ürünleri, artan turizm faaliyetleri ve sanat ekonomisi açısından değerleri artmakta ve zengin bir potansiyel oluşturmaktadır.

  El sanatı kavramı, sanat etkinliklerinin önemli bir alanında, el emeği ve işlemeciliğine dayalı geniş bir yelpazeyi kapsar. Bundan dolayı, tam bir tanım yapmakta zorluk çekilir. El sanatları “temelinde insanların ana gereksinmelerini karşılamak amacına yönelik, basit araç ve gereçlerle yapılan, yoğun emek, yaratma gücü isteyen bir uğraşı alanıdır”

El sanatları, tarihi süreç içerisinde insanların temel gereksinmelerini karşılamak amacıyla ilkel aletlerle yapılmaya başlanmış, zamanla teknolojinin gelişmesiyle de birlikte değişime uğrayıp çeşitlilik kazanmış olup insanların zevkleri ve duygularıyla bütünleşerek bir sanat eseri haline gelmişlerdir. Günümüzde üretildikleri yöredeki hammaddelerin ve aile üyelerinin iş gücünün, boş zamanlarının değerlendirilmesinde, gelenek ve göreneklerin yaşatılması ve yansıtılmasında önemli bir işleve sahiptir.

El sanatları, toplumların kültürel yapıları, birikimlerini, inançlarını, beğenilerini ve değişimlerini somut olarak yansıtan değerler olarak ülkenin tanıtılmasında önemli bir araçtırlar. Özünü ve ruhunu Anadolu da yaşayan insanların kültüründen, yaşam tarzından alan Türk el sanatları da, malzemesiyle ve biçimiyle Anadolu yaşamını yansıtır.

İdris Savaş

Post a Comment

Pazt‒ Cum: 09:00 ‒ 18:00
Cmt: 09:00 ‒ 15:00
Paz: Kapalı

Baraj Yolu Caddesi Arzum Sokak No:45 Esenkent Dudullu OSB Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 216 314 08 37
+90 532 613 17 80